HOME

Blåsekabinetter  vannbehandlingsutstyr- slyng rense anleggtape

 Vi leverer forskjellig teknisk utstyr , maskiner, deler  til store og små firmaer,  industrier, oljeselskaper,forsvaret , skip og båter .

Våre hovedområder er : 

 

(klikk på emnene eller bildene nedenfor)

Blåsekabinetter og blåsemiddel for overflatebehandling/ glassblåsing.

Spesial blåsekabinetter.

 Slyng rense anlegg ( Turbinanlegg) og  deler, ombygging, utbedring av eksisterende anlegg.

Ferskvannutstyr for skip og båter.

 

 

 

Seaserie freshw maker

Ferskvanngenerator

Ferskvannsgenerator

 

 

DM UV freshwater sterilizer

DM UV drikkevannsterilisator

DM UV drikkevannsterilisator

 

HOME

 

Patentprodukter AS , Norway

tel +47 66846400

mail@patentprodukter.com