HOME

PATENTPRODUKTER AS   

Normfinish blåsekabinetter, Potters glasskuler, DM UV drikkevannssterilisatorer, Scapa isolasjonstape

Patenprodukter AS, profesjonell leverandør til industrien on- og offshore for mer enn 40 år!

Patentprodukter  har leverer blåsekabinetter, manuelle og automatiske.  Vi leverer også slyngrenseanlegg, og blåsemiddel til alle maskiner.

Vi  er fast leverandør til flyselskapene, forsvaret og oljeselskap på både overflatebehandlingsutstyr og vannbehandling.

Våre leverandører:

Leering Hengelo BV

Agtos GmbH

Village Marine

Patentprodukter   andre kategorier er bl.a.drikkevann-utstyr til båter og skip . Vi leverer ferskvanngeneratorer, forskjellige drikkevanns filter og UV anlegg.

På våre referanselister finner man fregatter og kystvakt skip til forsvarsvaret , fiskebåter, supply båter og større  fartøy til Stolt Offshore og flere.

Patentprodukter AS har 10 års erfaring med leveranser av teknisk tape.

Vi har inngått avtaler med anerkjente tape produsenter i Europe for teknisk tape, logo tape, dobbeltsidig tape, gaffa tape  mm.

Sicad.Italia

IKS, Tyskland

Klikk på kategoriene nedfor her, eller bildene,  får å se hva Patentprodukter kan tilby!

Våre anerkjente  Blåsekabinetter og blåsemiddel for overflatebehandling/ glassblåsing.

Spesial blåsekabinetter.

Patentprodukter AS fører også  Slyng rense anlegg ( Turbinanlegg) og  deler, ombygging, utbedring av eksisterende anlegg.

Ferskvannutstyr for skip og båter.

Normfinish blåsekabinetter

Blåsekabinetter.

Slyngrenseanlegg

Slyngrenseanlegg

Ferskvanngenerator

Ferskvannsgenerator

DM UV Drikkevannsterilisator

DM UV drikkevannsterilisator