HOME

Blåsekabinetter  vannbehandlingsutstyr- slyng rense anleggtape

 Vi leverer forskjellig teknisk utstyr , maskiner, deler  til store og små firmaer,  industrier, oljeselskaper,forsvaret , skip og båter .

Våre hovedområder er : 

(klikk på emnene eller bildene nedenfor)

Blåsekabinetter og blåsemiddel for overflatebehandling/ glassblåsing.

Spesial blåsekabinetter.

 Slyng rense anlegg ( Turbinanlegg) og  deler, ombygging, utbedring av eksisterende anlegg.

Ferskvannutstyr for skip og båter.

Seaserie freshw maker

Ferskvanngenerator

Ferskvannsgenerator

DM UV freshwater sterilizer

DM UV drikkevannsterilisator

DM UV drikkevannsterilisator

HOME

 

Patentprodukter AS , Norway

Tel +47 91128870

(Sentral +47 66846400)

mail@patentprodukter.com